Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 853

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
(Arie verhuist op 14-10-1939 met vrouw en 2 dochters naar Den Haag) 
VALSTAR, Arie (I3082)
 
2
(Clara's vader is al overleden (18-3-1886), als haar moeder met 10kinderen naar Amerika vertrekt in April 1888. (Bron: Bev. Reg. Naaldwijk)
Toen Clara overleed had zij volgens een krantenbericht 4 kinderen (teweten: de zoons Nicholas en James en de dochters Jean en Wilma) en 4kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Zij overleed op het adres1408 S Burdick Street 
BOERS, Johanna Clara Hendrina (I2942)
 
3
(op de overlijdensacte wordt als moeder genoemd Immetje de Wilde)
 
DE BRUIJN, Wilhelmina (I3129)
 
4
Dirkje heeft voor de kinderen gezorgd van haar oudste broer(Leendert), die in het concentratiekamp Buchenwald was omgekomen, terwijlzijn vrouw reeds in Oct. 1938 was overleden 
VALSTAR, Dirkje (I4245)
 
5
Dit huwelijk (in oorlogstijd gesloten en ontbonden)heeft maar 1 jaar en4 maanden geduurd. Agaat is nooit hertrouwd en heeft geen kinderengekregen 
FREDERIKS, Hendrik Bonnes (I439)
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7244)
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I3938)
 
8
Op dezelfde dag (24-5-1905) trouwden eveneens in Naaldwijk een broer vanHendrik nl. Leendert met een zuster van Geertruida nl. Tijsje, dus tweebroers trouwden met twee zusters. Deze twee broers woonden in Rijswijk enworden daar op 23-5-1905 uitgeschreven met bestemming Wateringen(Bron: Bev. Reg. Rijswijk ZH) 
KOOLE, Geertruida (I2777)
 
9
Pieter was lid van de Geref. Kerk te Honselersdijk. Toen in 1998 werdherdacht dat het kerkgebouw 75 jaar bestond, werd aan hem als eerste hetherdenkingsboekje uitgereikt, omdat hij de enige was die de ingebruiknamevan het kerkgebouw nog had meegemaakt. Na het overlijden van zijn vrouwis Pieter verhuisd naar Naaldwijk, maar hij bleef lid van "zijn" kerk inHonselersdijk, van waaruit hij ook is begraven op zaterdag 5 augustus2000. 
VALSTAR, Pieter (I430)
 
10 "beiden wonende in de Oranjepolder" Gezin: Dirk Willemsz VALSTAR / Martijntje Leendertse VAN DER EIJK (F5202)
 
11 "Beijden geboren in 't kerspel Maarssen (Merzen) onder 't Osnabrügse (Osnabrück)" Gezin: Hendrik Manusz BILS / Grietje LIJBEEK (F120)
 
12 "Cornelis, kind, in onegt geteeldt van Maartje Valster, als vader wiergenoemd Cornelis Spruit. get. de moeder zelve " VALSTER, Cornelis (I6292)
 
13 "een half uur luiden op 'tkind Pieternel Valstar" VALSTAR, Pieternelletje (I273)
 
14 "een verpleegde in het gesticht Ommerschans, huis nr. 18" VALSTER, Arie (I7549)
 
15 "Gewoond hebbende alhier in de huizing CN 17 bij zijne huisvrouw Maria Speelpenning hebbende geen beroep zijnde zoon van Arij Noordam in leven arbeider overleden te Naaldwijk zijnde volgens opgegeven der declaranten mede aldaar overleden, doch zijnde de namen aan hun onbekend vanderzelfde moeder." NOORDAM, Bruijn (I4994)
 
16 "Het lijk van Lena Muijt, huisvrouw van Leendert Hazenberg" MUIJT, Elizabeth (I4515)
 
17 "In de kerk 3 diep, voor de kerk" MOERMAN, Leuntje (I4915)
 
18 "Leendert was jarenlang onderwijzer aan de Openbare School te Monster endaarna inspecteur bij de levensverzekeringsmij. "Kosmos". Hij had eenscherp verstand, was als zakenman een presentabele figuur en was metzijn kinderen zeer voorspoedig ", aldus schrijft V. Ph. Valstar in zijnboek over de fam. Valstar. (Naaldwijk, 1953) VALSTAR, Leendert Anthonie (I3632)
 
19 "Maria Valstar dochter van Dirk Pietersz Valstar en Maria Willemse vanHees, oud 2 jaar vertrokken naar 's-Gravenzande 2-1-1767" VALSTAR, Maria (I270)
 
20 "tijdelijk in Naaldwijk verblijvende" VALSTAR, Willem (I4351)
 
21 "Weduwe van Arij Noordam" VAN DORP, Ariaantje Bruijne (I5007)
 
22 "Willem Bosman (zoon) geeft aan 't lijk van de huijsvrouw van Hannis Bosman (Anna van Tol)" VAN TOL, Anna Jacobussen (I1881)
 
23 'Kommertje' betekent 'door God beroemd' en komt ook vaak voor als de namen Kniertje, Kuiniertje, Kniertsje of Kommertsje. De kleindochter van Kommertje heet dan ook Kniertje. MIDDELBURG, Kommertje (I5358)
 
24 's-Gravenzande 7-14; 9-49; 20-30 BILS, Hendrik Manusz (I7406)
 
25 'Zoon van Jacobus Allart en Anna Allart' ALLART, Jan (I7836)
 
26 ("leeftijd ongeveer 1 uur) VALSTER, Adriana (I1291)
 
27 (Alexander doet belijdenis in Naaldwijk in 1805) VALSTAR, Alexander (I14)
 
28 (bij het huwelijk van Berdina en Hendrikus erkennen zij hun moederlijkeen vaderlijke plichten t. o. v. zoon Hendrikus Jacobus). Als gevolg hiervanwordt zijn achternaam gewijzigd in Werre. Als Hendrikus Jacobus Werretrouwt hij op 24-6-1925 te Rotterdam met Klazina Maria vanWilligenburg, oud 21 jaar, geboren te Rotterdam, dochter van Arie vanWilligenburg en Klazina Wilhelmina Steenwinkel. WERRE, Hendrikus Jacobus (I4585)
 
29 (Bij het huwelijk van haar ouders wordt zij als hun kind erkend) VALSTAR, Hendrika Wilhelmina (I4138)
 
30 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I6819)
 
31 (Bron: Overlijdensacte Naaldwijk 1960-nr 5) VALSTAR, Levenloos Kind (I8125)
 
32 (De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Hilgert CaartenCamfferman ( 66 j. ) en Willem Kuyvenhoven (77 j. ) Behalve door defamilie of de begrafenisondernemer werden aangiften ook nogal eens(zoals hier) door buren gedaan) VAN DER WAL, Dirkje (I3644)
 
33 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I6243)
 
34 (Dirk is op 19-9-1902 vertrokken naar Rijswijk (ZH). (Bron: Bev. Reg. Monster) VALSTAR, Dirk (I2743)
 
35 (Dit gezin was Rooms-Katholiek) MEINDERTS, Maria Alida (I3557)
 
36 (Dit huwelijk was kinderloos) VAN DER WIJDEN, Cornelia (I2750)
 
37 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I503)
 
38 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7385)
 
39 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I6781)
 
40 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7378)
 
41 (from this marriage 3 children) KELDERMAN, Guy (I7379)
 
42 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7383)
 
43 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I7399)
 
44 (from this marriage 4 children) BEYER, Melvin (I7401)
 
45 (from this marriage 5 children) DROST, Richard Benjamin (I7397)
 
46 (from this marriage 7 children) VAN ZEE, Gerrit (I7373)
 
47 (geen doop gevonden) GROENENDIJK, Adriaantje (I1256)
 
48 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1646)
 
49 (gewoond hebbend te Naaldwijk, Zuideinde 20) VALSTAR, Jacobus Marinus (I3815)
 
50 (Haar zuster Hendrika was getrouwd met een broer van Sara's man) VALSTAR, Sara Agnita Carolina (I4195)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»Quick Links

Contact Us

Contact
Achternamen
Spreidingskaart

Webmaster Message

Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.